AI EVENT

Tham gia vào cuộc cách mạng AI

Khám phá, chia sẻ và học hỏi những ứng dụng AI vào trong công việc của bạn
image
Details

Sự kiện "Đa nhiệm với GPTs" - ngày 19/11/2023 (09:00 -11:00)

Đăng ký sự kiện

Khám phá thế giới AI dành cho công việc